ul. Towarowa 20 65-114 Zielona Góra
rejestracja: 68 353 06 81 pn - pt 7:00 - 20:00
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Cookies

1. Zasady dotyczące stosowania

2. Niezbędne pliki cookie

3. Przykłady użycia

Pliki cookie używane są dla polepszenia jakości świadczonych usług, przykładowo:

4. Uwagi końcowe

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest Aldemed Centrum Medyczne Sp. z o.o., 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 1, KRS 0000594861, REGON 363377516, NIP 9731025278.
  2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: iod@bhpex.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych.
  5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/.
  6. Informujemy, że przysługują Państwu prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

Jaki ból odczuwasz?

ból w palcach dłoni ból w stopach ból w łokciu bóle głowy bóle kręgosłupa odrętwienie rąk
ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra NIP: 973-102-52-78 REGON: 363377516 rejestracja: 68 353 06 81, pn - pt 7:00 - 20:00
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X